Categories

พื้นไม้ลามิเนต มีความหนากี่มม.?

พื้นไม้ลามิเนต มีความหนากี่มม.?

โดยปกติทั่วไปความหนาของ พื้นไม้ลามิเนต จะมีความหนาที่ 8 มม.
และ 12 มม. แต่อาจจะมีบางบริษัทที่ทำความหนาพื้นไม้ลามิเนต เป็น 7 มม.

ความหนาของ พื้นไม้ลามิเนต เราต้องเลือกใช้ให้ถูกแก่ลักษณะของพื้นห้องและหน้างาน
ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไป ความหนาของ ลามิเนต เริ่มต้นที่ 8 มม. ก็เพียงพอสำหรับ
ความต้องการใช้ภายในบ้านพักอาศัย เพราะความหนาของ ลามิเนต 12 มม.

เป็นความหนาที่เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีคนใช้งานเยอะเเละหน้างาน
อยู่ในบริเวณที่ใช้งานหนัก การวางสิ่งกดทับตัว ลามิเนต เอง

หากเราจะเลือกใช้ พื้นไม้ลามิเนต 12 มม. ภายในบ้านพักอาศัยก็สามารถทำได้
เเต่เราจะเสียเงินไปโดยไม่สามารถใช้งานตัวพื้นไม้ลามิเนตได้
เต็มความสามารถของพื้นไม้ลามินเตเอง

เครดิตข้อมูล : http://www.laminatethai.com/
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : พื้นไม้ลามิเนตแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย

Comment

Comment:

Tweet