Categories

พื้นไม้ลามิเนต ผลิตจากประเทศใดบ้าง ? 

พื้นไม้ลามิเนต เดิมนั้นผลิตที่ประเทศเยอรมัน แต่ปัจจุบันนี้ ไม้ลามิเนต
ได้มีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน แต่ฐานการผลิตอาจจะเเตกต่างกันไป
เช่น พื้นไม้ลามิเนต ที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย (robina,pergo,galliant),ไม้ลามิเนตที่ผลิตในประเทศไทย (alfa,vanatur,similan),พื้นไม้ลามิเนตที่ผลิตในประเทศจีน

ดังนั้นจึงทำให้ราคาของลามิเนตแตกต่างกันออกไป เนื่องจากค่าการผลิต,ค่าขนส่ง,และค่าการตลาด ฯลฯ รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการทำลามิเนต ไม้ลามิเนตที่ผลิตที่ประเทศเยอรมันนั้นเป็นไม้ที่มีความเป็นมาตรฐานสูง เพราะเป็นบริษัทที่เป็นคนต้นคิดวิธีการผลิต รวมทั้งมีมาตรฐานที่สูง มีการทดสอบที่เป็นระบบมากกว่าหลายๆประเทศ

แต่ข้อควรคำนึงในการเลือกใช ้พื้นไม้ลามิเนต เพื่อบ้านนั้น ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศและการดูเเลรักษาที่ถูกวิธี เพราะแม้ว่าคุณจะเลือกใช้ไม้ลามิเนตที่ราคาแพง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคงทนและเเข็งเเรงกว่า
ไม้ลามิเนตที่ผลิตในประเทศอื่นๆ ไม้ลามิเนตที่มาจากประเทศเยอรมันนั้น
ราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ประมาณ 800/ตร.ม จนถึง 2xxx/ตร.ม.

ส่วนลามิเนตที่ผลิตจากมาเลเซียนั้นกำลงเป็นที่นิยมสำหรับประเทศไทย เนื่องจากว่าต้นทุนการขนส่งนั้นน้อยกว่า รวมทั้งทรัพยากรในการผลิตก็มีมากกว่า ทำให้ลามิเนตที่ได้จากมาเลเซียนั้น ราคาไม่เเพงมากรวมทั้งมีมาตรฐานที่ระดับสากล จึงทำให้เป็นที่นิยมมากในบ้านเรา
ราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ประมาณ 630/ตร.ม จนถึง 1000/ตร.ม.

และอันดับสุดท้ายคือไม้ลามิเนตจากประเทศจีน จีนนั้นถือว่าเป็นเเหล่งผลิตที่ใหญ่มาก มีทรัพยากรมากที่สุด รวมทั้งค่าเเรง ค่าการผลิตที่ต่ำมาก ทำให้ไม้ลามิเนตจากประเทศจีนนั้นราคาถูก แต่ไม้ลามิเนตจากประเทศจีนนั้น ถ้าให้คุยกันตรงๆเลย ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากว่าไม้ลามิเนตจากประเทศจีนบางบริษัทยังไม่ได้มาตรฐานที่ระดับสากล แต่สามารถใช้ได้ในบางกรณี ที่ไม่ต้องการใช้อย่างอย่างหนักหรือ ใช้ในระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก เช่น โชวร์รูมรถยนต์,บู๊ทแสดงสินค้า ฯลฯ แต่ไม่เหมาะใช้กับบ้านพักอาศัยของเราเอง

หวังว่าบทความการเลือกใช้พื้นไม้ลามิเนตนี้จะสามารถทำให้ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะแก่การเลือกใช้ไม้ลามิเนตที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานรวมทั้งมีข้อมูลในการสอบถามกับทางพนกงานขาย ที่บอกว่าไม้ลามิเนตของตัวเองเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันแต่ผลิตที่อื่น

 

เครดิตข้อมูล : http://www.laminatethai.com/
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : พื้นไม้ลามิเนตผลิตจากประเทศใดได้บ้าง ?

edit @ 12 Jul 2010 17:12:49 by laminatethai

Comment

Comment:

Tweet